Geen extra kosten bij zieke opdrachtnemer
Wanneer u als opdrachtgever een overeenkomst van opdracht afsluit met een tekstschrijver of een notaris, hoeft u voor hem geen loonheffing en premies af te dragen, omdat hij niet bij u in dienst is. Het kan echter zijn dat uw overeenkomst van opdracht als een arbeidsovereenkomst kan worden gezien, omdat uw overeenkomst niet volledig duidelijk is over de arbeidsrelatie. Hoe voorkomt u misverstanden?

Het is aan te raden om voor het tekenen van een overeenkomst van opdracht naar de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de opdrachtnemer te vragen. Hierin verklaart de Belastingdienst wat de arbeidsrelatie is, waardoor u meer duidelijkheid heeft over de vraag of u loonheffingen moet inhouden en afdragen. Het kan zijn dat uw opdrachtnemer nog geen VAR heeft, maar deze kan hij binnen enkele dagen in huis hebben.

De VAR geeft aan of de betaling naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht gezien wordt als:
• winst uit onderneming
• inkomsten uit dienstbetrekking/loon
• resultaat uit overige werkzaamheden
• of dat het gaat om werkzaamheden die verricht worden voor rekening en risico van een vennootschap

Op de site van de belastingdienst kunt u lezen dat wanneer het om 'winst uit onderneming' gaat of dat de 'inkomsten voor rekening en risico van de vennootschap' zijn, u geen loonbelasting/premie volksverzekering en bijdrage Zvw hoeft in te houden en af te dragen. Staat in de verklaring dat het om 'resultaat uit overige werkzaamheden' of 'loon' gaat, dan zult u zelf moeten beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan u loonheffingen moet inhouden en afdragen. Dit doet u naar aanleiding van drie vragen:
• Is de opdracht persoonlijk (of kan iemand uw opdrachtnemer vervangen)?
• Ontvangt de opdrachtnemer loon/fee?
• Is er een gezagsverhouding?

Is het antwoord op alle drie de vragen ‘ja’, dan gaat het om een arbeidsovereenkomst. Is het antwoord op alle drie de vragen ‘nee’, dan heeft u te maken met een zelfstandige en is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Daar tussenin is het niet altijd even duidelijk.

Arbeidsovereenkomst uitsluiten
Om problemen uit te sluiten moet u ervoor te zorgen dat de overeenkomst van opdracht duidelijk aangeeft dat het niet om een arbeidsovereenkomst gaat. Dat kunt u doen door er duidelijk in te zetten:
• wanneer de opdracht eindigt of wat de opzegtermijn is
• dat het niet om een arbeidsovereenkomst gaat
• dat de opdrachtnemer zelf bepaalt hoe hij de opdracht gaat uitvoeren

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u overweegt een overeenkomst van opdracht op te zeggen als de opdrachtnemer ziek wordt. Want u weet niet wanneer hij zijn werkzaamheden weer zal kunnen oppakken en u wilt niet dat de opdracht lang blijft liggen. Volgens artikel 408 boek 7 BW mogen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht op elk moment opzeggen als geen duidelijk einde voor de overeenkomst is afgesproken. Maar beide partijen moeten dan wel een opzegtermijn in acht nemen. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat u als opdrachtgever loon moet doorbetalen of zelfs een schadevergoeding verschuldigd bent.

Wanneer de opdrachtnemer zelf mag bepalen hoe hij de opdracht uitvoert en u dus geen specifieke opdrachten of aanwijzingen geeft, bestaat er geen gezagsverhouding. Het gevolg daarvan is, dat er ook geen dienstbetrekking bestaat. Let erop dat u geen overeenkomst van opdracht overeenkomt, terwijl er duidelijk een gezagsverhouding bestaat en het dus in feite om een arbeidsovereenkomst gaat.

Pseudowerknemer
U kunt ook met de opdrachtnemer afspreken dat hij juist wel bij u onder de loonheffing valt. Dan heeft u ook duidelijkheid. Fiscaal gezien is uw opdrachtnemer dan een ‘pseudowerknemer’. Voor hem heeft dit het voordeel dat hij dan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen van u kan aannemen en gebruik kan maken van uw eventuele pensioenregeling.
De keuze voor deze opting-in regeling heeft geen arbeidsrechtelijke gevolgen; er ontstaat geen ontslagbescherming. Maar heeft u eenmaal gekozen voor opting-in, dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Hanneke Boesveld, jurist bij ARAG Rechtsbijstand.
Bron: www.Businesscompleet.nl
Aanmelden nieuwsbrief
 
Naam
E-mail adres
 


links:
Promoot GRATIS jouw website