Tips

Tip voor dienstverlening aan huis
informatie voor dienstverleners Wat houdt de regeling `dienstverlening aan huis` in?
De regeling maakt het mogelijk om 'wit' bij te verdienen door beperkte werkzaamheden voor een particuliere opdrachtgever uit te voeren.
Het gaat om werk in en om het huis van de opdrachtgever. U ontvangt het wettelijk minimumloon, ziekengeld bij ziekte en vakantiegeld.
U bent niet 'in vaste dienst' en niet verzekerd voor de Ziektewet, WIA en WW.
Wat voor werk kan ik doen als dienstverlener aan huis? Onder de regeling vallen onder andere de volgende regelmatig terugkerendewerkzaamheden:
· hulp in de huishouding
· onderhouden van de tuin · verzorging van huisdieren
· klussen in en rond het huis
· brengen en halen van gezinsleden
· het verlenen van zorg, al dan niet via een persoonsgebonden budget (dit kan ook op locatie waar de werkgever tijdelijk verblijft).
· alfahulpverlening (huishoudelijke verzorging bij langdurig zieken of ouderen)
· boodschappen doen
· medicijnen ophalen
Wat voor werk kan ik niet doen als dienstverlener aan huis?
Voor de regeling is het in ieder geval van belang dat er sprake is van één gezagsverhouding. Bij een opdracht is dat zeker niet het geval, dus bijvoorbeeld het een keer oplossen van een computerprobleem of het helpen bij een onderhoudsklus aan een woning vallen niet onder de regeling.
Ook grote of ingrijpende verbouwingen vallen niet onder de regeling: het moet echt gaat om regelmatige klussen in en rond het huis.
Als u de klussen via een uitzendbureau of bemiddelingsbureau uitvoert, vallen de werkzaamheden ook niet onder de regeling.
Ben ik `een zelfstandige` of ben ik `een werknemer`? U bent een werknemer: uw opdrachtgever is uw werkgever. Dit betekent onder andere dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding. Uw werkgever geeft aan welk werk u moet doen. Deze gezagsverhouding is belangrijk: hierdoor is er sprake van een arbeidsovereenkomst en niet van een opdracht.
Als u soms een hond voor iemand uitlaat of een keer medicijnen voor iemand haalt is er sprake van een opdracht en is er geen sprake van een gezagsverhouding. Dit valt dus niet onder de regeling 'dienstverlening aan huis'.
Als werknemer
1. hebt u recht op loon. Dit dient van te voren te zijn afgesproken en moet per uur minimaal op het wettelijk minimum loon gebaseerd zijn;
2. hebt u recht op een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
3. hebt u recht op (doorbetaalde) vakantie. Als u bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, hebt u na een jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;
4. hebt u recht op maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van uw loon, maar minimaal het minimumloon dat voor u geldt;
5. kunt u in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de wet 'arbeid en zorg';
6. hebt u te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die dus moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
U bent echter niet een 'gewone' werknemer, daarom
1. mag u maximaal 3 dagen per week voor één opdrachtgever werken;
2. is het niet verplicht, maar wel verstandig, een arbeidsovereenkomst te maken;
3. wordt er door de werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afgedragen, waardoor u dus niet verzekerd bent voor de Ziektewet, de Wet WIA en de WW. U kunt daar dus ook geen aanspraak op maken. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren. Voor meer informatie over vrijwillige werknemersverzekeringen kunt u contact opnemen met UWV: 020-687 91 11;
4. moet u zelf aangifte van de inkomsten doen bij de Belastingdienst;
5. kunt u zonder ontslagvergunning worden ontslagen.
Hoeveel mag ik werken? U mag per opdrachtgever/adres maximaal 3 dagen per week werken. Voor het maximaal aantal uren dat u per dag of per week mag werken, gelden de normen van de Arbeidstijdenwet.
Wanneer u werkt, maakt voor de regeling niet uit. U mag alle dagen van de week werken, dus ook in het weekend, alleen niet meer dan 3 dagen per week voor dezelfde werkgever. U mag wel meerdere opdrachtgevers hebben.
Heeft het bijverdienen invloed op mijn uitkering? Ja, als u een uitkering ontvangt, kunnen de bijverdiensten gevolgen hebben voor uw uitkering. Het maakt voor de verschillende uitkeringen niet uit of de inkomsten uit een 'gewone' baan of uit een 'dienstverlening aan huis baan' komen: u dient het daarom ook altijd te melden bij de uitkerende instantie.
Als u 65 jaar of ouder bent, hebben bijverdiensten geen invloed op uw AOW en ook niet op uw aanvullend pensioen.
Heeft het bijverdienen invloed op mijn toeslagen? Ja, als u huur- of zorgtoeslag krijgt, kunnen de bijverdiensten van invloed zijn. Kijk op Toeslagen.nl met welke gevolgen u te maken krijgt. Hier ziet u ook of u door het werken juist recht krijgt op kinderopvangtoeslag.
VERGROOT VINDBAARHEID
Vergroot de vindbaarheid van je aanbod. Voor het beste resultaat is van belang dat jou aanbod  gemakkelijk gevonden wordt. Goed gebruik van onderstaande tips zal ongetwijfeld lijden tot een maximale kans om gezien en gevonden te worden. Zet in uw omschrijving een tekst met relevante zoekwoorden. Gok niet op één woord (bv. ladder, trap, schuifladder, driedelige aluminiumladder etc.) Geef een goede omschrijving van het artikel of dienst, Wees duidelijk over de condities, Plaats er een foto bij in het juiste formaat indien mogelijk, Overweeg meerdere rubrieken.
FOTO VERKLEINEN, ZO WERKT HET.
Verkleinen van foto,s verkort de "up-load" tijd aanmerkelijk en kan vrij simpel worden uitgevoerd met behulp van MS standaard programma,s zoals MS PAINT of MS Office Picture Manager.
 • 1) PAINT: Foto in explorer activeren - rechter muisknop naar openen - klik op PAINT / Afbeelding / Formaat / wijzigen/hellen / Breedte 20%, Hoogte 20%, OK, opslaan en klaar is de foto.
 • 2) MS OFFICE PICTUREMANAGER: Foto in explorer activeren - rechter muisknop naar openen - klik op Picture Manager / Afbeelding / Formaat wijzigen, zie beeldkolom rechts, activeer percentage van oorspronkelijk beeld - verkleinen tot ca 448x336 px. (zie overzicht onderin de kolom)
 • VEILIG HUREN EN VERHUREN.
  tehuurindebuurt.nl hecht veel waarde aan veiligheid en vertrouwen. In elkaar, in de diensten van tehuurindebuurt.nl en in bredere zin in de verhandeling tussen partijen via het internet. Tehuurindebuurt.nl doet dan ook haar uiterste best om de veiligheid van haar dienstverlening te optimaliseren.
  Tehuurindebuurt.nl brengt via haar site als een soort marktplaats, verhuurders en huurders bij elkaar, maar ook mensen die diensten aanbieden en zoeken, in zowel particuliere als ook zakelijke sectoren. Transacties die vervolgens tussen partijen worden gesloten, vinden echter buiten onze diensten om plaats.
  Het tehuurindebuurt.nl team raadt u dan ook aan, om altijd uw gezonde verstand te laten spreken.
  Hierna volgen enkele tips die u kunnen helpen om veilig te verhuren en huren.
  Downloads
  De pagina "downloads" bevat nuttig gereedschap voor adverteerders.
  Gebruik van de downloads is gratis, geheel vrijblijvend en voor risico van de adverteerder zelf.
  Wat je hier kunt vinden zijn bv;
  Voorbeeld huurvoorwaarden,
  Blanco voorbeeld huurovereenkomst
  Advies prijslijsten etc.
  Het merendeel van de gebruikers en bezoekers van tehuurindebuurt.nl heeft goede bedoelingen en zijn betrouwbaar. Zij leveren de goederen zoals afgesproken en rekenen volgens afspraak af. Helaas zijn er ook mensen (gering aantal) die het vertrouwen van anderen misbruiken. Met onderstaande tips verkleint u de kans op teleurstellingen en kunt u met plezier uw voordeel doen op onze marktplaats www.tehuurindebuurt.nl . Tips voor het veilig verhuren op www.tehuurindebuurt.nl . • Vraag altijd om een geldige legitimatie • Controleer of de persoon inderdaad woont waar hij zegt • Vraag eventueel een redelijke borg • Meld diefstal en slecht huurderschap aan www.tehuurindebuurt.nl • Maak evt. gebruik van ons voorbeeld "Huurovereenkomst Tips voor het veilig huren op www.tehuurindebuurt.nl • Controleer gezamenlijk met de verhuurder, of de apparatuur in goede staat is en of alle functies het doen • Maak van beschadigingen en/of gebreken een aantekening op de overeenkomst, zodat bij het terugbrengen dit niet tot problemen kan leiden • Houdt u aan de afspraken.
  ONEIGENLIJK GEBRUIK.
  Oneigenlijk gebruik van www.tehuurindebuurt.nl en meervoudige klachten over gebruikers van www.tehuurindebuurt.nl kan uitsluiting van verder gebruik tot gevolg hebben. Dit is geheel ter beoordeling aan het management team van Tehuurindebuurt.
  Aanmelden nieuwsbrief
   
  Naam
  E-mail adres
   


  links:
  Promoot GRATIS jouw website